Kalapa biedt ​programma's over leven en werken met de uitdagingen van deze tijd, training en workshops in innerlijke duurzaamheid, leiderschap en verbinding met de natuur, en persoonlijke begeleiding door middel van individuele levens- en loopbaan coaching. Kalapa werkt met studenten binnen opleidingen, met teams binnen organisaties en bedrijven, of als onderdeel van symposia en thema-bijeenkomsten. Ieder programma is maatwerk; ga direct naar evenementen of neem contact op voor de mogelijkheden.

De weg naar verbinding is een ontdekkingstocht van wat het nu eigenlijk betekend om mens te zijn op deze planeet in deze tijd; om te erkennen en leven met de zorgen, verwarring en onzekerheden die op ons af komen, om ons te verbinden met de schoonheid, energie en wijsheid die liggen in ons thuis-zijn in de natuur, en om een betekenisvol pad te vinden in werk en leven.

 

Innerlijke Duurzaamheid en verbindingswerk

Duurzaamheid is niet enkel een technisch concept, het vereist een fundamentele culturele en en persoonlijke wereldbeeld-transformatie. Meer en meer stemmen erkennen dat de huidige globale problemen voortkomen uit het diepgewortelde culturele idee dat we buiten of boven de natuur staan (zie bronnen). Kalapa creëert ruimte voor reflectie en ontwikkeling in onze manier van mens-zijn in de wereld, en biedt een ervaring van verbondenheid met zelf, de ander en de natuur die als een referentie kan dienen voor een nieuwe, natuur-verbonden cultuur.  Wanneer we ons (her-)verbinden met het leven en de natuur, hervinden we onze vitaliteit en passie om te zorgen voor onze leefomgeving. Dit leidt tot een leven vol zin.

Methodes 

Het Werk dat weer Verbindt van Joanna Macy

“This is a dark time, filled with suffering and uncertainty. Like living cells in a larger body, it is
natural that we feel the trauma of our world. So don’t be afraid of the anguish you feel, or the
anger or fear, because these responses arise from the depth of your caring and the truth of your
interconnectedness with all beings”.           

                                                                                                                                        - Joanna Macy

Joanna Macy is een Amerikaanse klimaatactiviste, systeem-denker en Boeddhiste die al decennialang bijdraagt aan het mentale welzijn van mensen die in hun dagelijks werk te maken krijgen met misstanden in de wereld. Het werk dat weer verbind bestaat uit een verzameling oefeningen voor groepen waarin angst, woede, verdriet of machteloosheid worden erkend als natuurlijke menselijke reacties, waardoor er ruimte ontstaat om de onderliggende zorg en liefde over het betreffende onderwerp weer te ervaren. Zo kunnen deelnemers ook (her-)ontdekken waar hun begaanheid en passie liggen en waar ze in hun leven aan willen bijdragen, om in beweging te komen vanuit een diepe persoonlijke bevlogenheid, inspiratie en kracht. Ik maak dankbaar gebruikt van Joanna Macy's methode. Om een beeld te krijgen van Joanna Macy en het werk dat weer verbind, beveel ik vaak deze documentaire aan. 

Art of Mentoring, Coyote Learning en Cultural Regeneration


Methodes ontwikkeld door Jon Young in samenwerking met vele anderen, gebaseerd op inspiratie uit verschillende traditionele natuur-volkeren (o.a. Lakota en San Bushman). Jon Young benoemd principes van natuur-verbonden pedagogiek uit deze tradities, zoals spelen, nieuwsgierig ondervragen, verhalen vertellen en muziek. Dit werk is erg integraal; het omvat diep bewustzijn in de natuur zoals stilzitten, luisteren en kijken, 'harde' vaardigheden zoals dierensporen en het maken van gereedschappen, maar ook attributen van natuur-verbonden cultuur zoals traditionele initiaties en leeftijds-rollen, de viering van de jaargetijden, omgaan met verlies en rouw en het creëren van veilige ruimte voor het verwerken van trauma.

Andere methodes:

Andere methodes die aan bod kunnen komen zijn o.a. basisoefeningen uit levens- en loopbaan coaching zoals enneagram, voice dialogue en schaduwwerk, natuurverbindingsoefeningen vanuit de Bosbeweging en het Deep Adaptation model van Jem Bendell.

Joanna Macy.jpg

Bronnen

 

Matthijs Schouten, ontdek de binnenkant van duurzaamheid

Joanna Macy, the work that reconnects, documentary on vimeo

 

Jon Young, the art of mentoring, cultural emergence, 8-shields

Jem Bendell, Deep Adaptation

shroom.jpg

Zingeving in de Landbouw

Als koploper in duurzaamheid loop je als bio-boer soms tegen muren aan; binnen het bedrijf, in je omgeving en als gevolg van veranderende regelgeving. In deze wintertraining bij de Warmonderhof in Dronten nemen we de ruimte om een stap terug te doen en ons gezamenlijk te bezinnen op boer-zijn. Hoe ga je om met tegenslagen en hoe houd je het vol om voorop te lopen? Waar doen we het ook alweer voor en wat geeft je ZIN om te boeren? 

biokennisweek.jpg

Opname BioKennisweek gesprek over Klimaaturgentie

This course at Ecosystem Restoration Camp Altiplano in Spain focuses on re-connection to ourself, to people and nature, while learning about land restoration and putting it into practice. By focusing on Regenerative Culture, the training emphasizes that a transition towards landscape regeneration is not solely a technical pursuit, but requires an integral shift in the way we perceive and interact with food production, landscape and nature. 

Lian Kasper aardse helden2.jpg

Zingeving in de Landbouw

Als koploper in duurzaamheid loop je als bio-boer soms tegen muren aan; binnen het bedrijf, in je omgeving en als gevolg van veranderende regelgeving. In deze wintertraining bij de Warmonderhof in Dronten nemen we de ruimte om een stap terug te doen en ons gezamenlijk te bezinnen op boer-zijn. Hoe ga je om met tegenslagen en hoe houd je het vol om voorop te lopen? Waar doen we het ook alweer voor en wat geeft je ZIN om te boeren? 

dpbeeld.png

De Kracht van Empathie

This course at Ecosystem Restoration Camp Altiplano in Spain focuses on re-connection to ourself, to people and nature, while learning about land restoration and putting it into practice. By focusing on Regenerative Culture, the training emphasizes that a transition towards landscape regeneration is not solely a technical pursuit, but requires an integral shift in the way we perceive and interact with food production, landscape and nature.